KLAR TIL FYSISK AUTOMATISERING PÅ LAGERET

Vi tror på, at lagerautomatisering med fx en conveyor-løsning eller et robotanlæg er en længere rejse, som det kan betale sig at planlægge meget omhyggeligt. Vi har i denne artikel beskrevet, hvordan I bør starte med en gennemgribende procesanalyse og optimering. Og i denne artikel fulgte vi op med det næste trin, som handler om digitalisering og automatisering af digitale processer. Hvis I nu er kommet godt igennem disse indledende – men dog omfattende – trin, så er I klar til at se nærmere på den fysiske automatisering.

Mennesker, mekanik & modulation

En af de udfordringer I kan rende ind i, er, at der stadig vil være logistiske processer, som det automatiserede system ikke kan håndtere, og som kræver menneskelig indgriben. Det kan fx vise sig, at det, der teoretisk set skulle være mere effektivt at overdrage til robotterne, faktisk er mere komplekst end først antaget. Det kræver, at jeres medarbejdere er klædt på til at træffe beslutninger og håndtere situationer, hvor robotterne ikke kan navigere.

Derudover stiller en dynamisk forretning også konstant nye krav til logistikken og den eksisterende automatisering. Det kan være, at fyldningsgraden ændrer sig over tid, hvilket kan resultere i, at lagerautomationen ikke længere kan yde den planlagte effektivitet, som den i første omgang var optimeret til. Det kræver med andre ord løbende tilpasninger og justeringer for at sikre, at automatiseringen fortsat er i trit med jeres aktuelle behov.

Samspil mellem maskiner og mennesker

For at nå til næste trin i automatiseringsrejsen er det nødvendigt at få mennesker og teknologi til at spille optimalt sammen på lageret. Uanset om der er tale om en conveyor-løsning eller et robotanlæg, så udvikler teknologien sig hurtigt, og der vil fortsat være behov for menneskelig styring og overvågning af de daglige logistikprocesser. Det handler ikke kun om at styre de enkelte automatiserede elementer, men om at have en holistisk tilgang til logistikken.

Her kommer Axacon WMS (Warehouse Management System) og WCS (Warehouse Control System) ind i billedet. Axacon WMS er baseret på logistikstyring og kan håndtere både mennesker og automater. Det hjælper jer med at styre, simplificere og dokumentere alle logistik- og lagerprocesser, uanset om de udføres af mennesker eller maskiner. Det er fundamentet, der sikrer en smidig og effektiv logistik, uanset automatiseringsniveauet.

Helt overordnet set er lagerautomatisering en kompleks størrelse. Både set fra helikopteren og hvis du zoomer helt ind på de enkelte dele, som hver især kan indeholde stor kompleksitet. Derfor er det ikke udelukkende en ensrettet rejse, hvor I kun bevæger jer opad og fremad – det er også vigtigt at holde øje med bakspejlet. Måske identificerer I processer, som I nu kan se, burde have været en smule anderledes planlagt, hvorfor I måske vælger at gå et skridt tilbage og tilpasse enkeltdele af automatiseringen.

Derfor sker både procesoptimering og digitalisering kontinuerligt i takt med, at jeres forretning og rammerne omkring den løbende forandrer sig. Men hvis du har fuldt de tre overordnede trin, som beskrevet i de tre artikler samt denne guide (link), så står du meget stærkere rustet til at imødegå en fremtid med digitale processer og lagerautomater.

Fortsat god rejse!