Automatisering starter ikke med en robot

Vi lever i en tid, hvor det nærmest er umuligt at slå op i en avis eller besøge et online nyhedsmedie uden at blive ramt af mindst en håndfuld artikler om både fortræffelighederne og farerne ved algoritmer, artificial intelligence og machine learning. AI er allestedsnærværende og nogle gange er emnet for disse artikler da også automatisering af lagre. Det emne vil vi se nærmere på, da WMS altid vil være en central del af ethvert automatiseret lager.

Det er helt naturligt at tænke på Amazons førerløse AGV, selvkørende hyldereoler, droner og robotter, når man hører om automatiseret lagerlogistik. Men de startede ikke med bare at købe robotterne – de startede med lige at sætte sig ned og tænke tingene grundigt igennem… Og det er også det første skridt for jer, hvis I overvejer at påbegynde et automatiseringseventyr på lageret.

Selv om det måske kan føles som om, konkurrenterne suser derudaf med automatisering, og man kan være bekymret for, om man ender med at stå tilbage på perronen, så garanterer vi, at det er bedre at vente med at stå på toget, til man er klar til det. Og det er på ingen måde for sent at tage de indledende skridt i den rigtige rækkefølge og i den rette hastighed. Hvad den bedste rækkefølge og det perfekte tempo så er, kræver en smule forarbejde.

To former for automatisering. Tre grundlæggende trin.

Lad os starte med at få defineret nogle begreber. Overordnet skelner vi mellem to former for automatisering: Procesautomatisering og Mekanisk automatisering.

  1. Procesautomatisering: Man fjerner behovet for menneskelig involvering i dele af en proces eller et lagerflow ved hjælp af software.
  2. Mekanisk automatisering: Man indfører lagerautomater eller robotter, som kan automatisere de fysiske rammer på lageret.


Med disse in mente vil vi se på tre fundamentale trin – eller stadier – som, vi mener, bør tages i en bestemt rækkefølge:

  1. Procesoptimering
  2. Digitalisering og procesautomatisering
  3. Fysisk automatisering


Hastværk er lastværk

Du har måske hørt om nogen, som er sprunget direkte ud i det og simpelthen er gået direkte til det tredje trin med indkøb og implementering af fuldautomatisk robotudstyr og som er lykkedes helt fint med det. Det er helt sikkert muligt, og det vil i nogle tilfælde tilsyneladende fungere.

Men meget ofte vil det også på sigt vise sig at være en forhastet implementering, som er indført med blikket stift rettet mod helt eksakte, fysiske processer, der helt isoleret set har ansporet nogen til at spørge: ”Hvorfor lader vi ikke bare en robot gøre det?”

Det vil i disse tilfælde sjældent være fra et velovervejet helikopterperspektiv, at lagerprocesser automatiseres, og som regel vil være den overordnede kontekst ikke være tænkt ind eller beslutningens konsekvenser tænkt helt til ende.

”Slow and steady wins the race”

Det er ikke for at sige at du skal sænke tempoet. Det er nærmere et udtryk for, at selvom du udefraset kan virke ’langsommere’, så kan det betale sig at lave sit hjemmearbejde, før man kaster sig ud i automatisering af mere eller mindre tilfældigt udvalgte enkeltprocessor, som indgår i et meget større samlet lagerflow. I sidste ende er dine chancer for at stå tilbage som vinderen faktisk markant større.

Det vigtigste er at få mennesker og maskiner til at arbejde sammen. Kun på den måde opnår I det fulde effektiviseringspotentiale og har et solidt grundlag at bygge videre på. Og for at det kan lykkes, starter rejsen med en analyse af jeres processer, som så kan optimeres (trin 1), efterfult af digitalisering af de processer, som giver mening jf. jeres analyse (trin 2), for til sidst at koble de to og gå til gennemtænkt fysisk automatisering (trin 3). Særligt på det andet trin kommer et dedikeret WMS ind som en helt central komponent.

Ovenstående forsøger at besvare ’The Why’. Hvorfor vi anbefaler lige at stoppe op, tænke sig om og researche, før automatiseringsrejsen påbegyndes. I denne gratis guide, som vi har udviklet, går vi skridtet videre og ser også på ’The How’. Det er ikke en detaljeret manual, da alle virksomheder og lagre er unikke, men det er et spadestik dybere, hvor vi ser på de typiske kendetegn og udfordringer for hvert enkelt trin.

Download guiden her…