ET SKRIDT NÆRMERE AUTOMATISERING

Rejsen hen mod lagerautomatisering inkluderer flere niveauer. Hvis du har elimineret manuelle processer og papir på lageret er du nu nået til level 2.

Som vi beskrev i denne artikel, kræver automatisering på jeres lager rette forberedelse, og når første trin er veloverstået, har du fjernet en god del af de manuelle processer og registrering på papir – ved implementering af et dedikeret WMS eller alternativt via add-on moduler til andre IT-systemer som for eksempel ERP.

Du oplever allerede nu et forbedret flow på lageret, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan gøres endnu mere for at optimere arbejdsgangene. Lad os se nærmere på nogle af de kendetegn, som kan indikere, at I bør overveje at tage endnu et skridt hen mod den fysiske lager automatisering.

Pladsmangel
I mangler lagerplads, og frem for at bygge til eller finde nye lagerfaciliteter, så kan loftshøjden og gulvpladsen måske udnyttes bedre, end den bliver i det eksisterende setup. Men det skal selvfølgelig gøres på en måde, så sikkerheden på lageret ikke kompromitteres. Her kan en løsning med lagerautomater, selvkørende enheder, etc. overvejes.

Simple opgaver versus komplekse opgaver
Der findes opgaver, som en medarbejder i dag håndterer, men som er af en så simpel karakter, at en robot ville kunne løse opgaven – for eksempel at flytte en vare fra A til B internt i lagerhallen. Det betyder ikke nødvendigvis, at medarbejderen er overflødig – det er de sjældent. Men det betyder, at vedkommende kan få frigjort tid til at varetage mere komplekse opgaver, som en robot netop ikke ville kunne eksekvere.

Skaleringsudfordringer
Nogle processer er nemme at skalere, men på grund af ændrede pluk- og distributionsmønstre kan det gøre det vanskeligere at håndtere. Automatisering kan være en del af løsningen.

Due diligence
Hvis du oplever nogle af de ovennævnte scenarier, kan automatisering være værd at overveje, men først bør du tage endnu en runde med grundig og rettidig omhu. Alle processer bør kigges efter i sømmene for at sikre, at I ikke befinder jer i en af de følgende situationer:

  • I har samlet for mange funktioner i ét system hos én leverandør, og nu har I ramt muren for udvidelser. Enten fordi systemet ikke kan understøtte udvidelserne længere, eller fordi omkostningerne ved at udvide systemet er alt for store.
  • I har fordelt funktionerne på flere it-systemer med flere leverandører, men systemerne taler ikke sammen og kan ikke integrere med hinanden. Data flyder derfor ikke let mellem systemerne eller fra systemerne ud til lageret og tilbage igen.
  • I har lagt jeres logistikprocesser i det forkerte system, som ikke er procesunderstøttende.

Risikoen ved at hoppe direkte fra et af disse scenarier til automation er, at I måske ender med et ’stand-alone’ system, som ikke kan integreres i det samlede lagerflow. Det kan løse nogle aktuelle problemer på den korte bane, men på den lange kommer til det til gå ud over jeres samlede effektivitet og dermed konkurrencedygtighed.

Det er i den grad værd at tage aktiviteterne her på level 2 alvorligt, for netop dette digitaliseringsstadie er selve fundamentet, som kan skabe fleksible processer på lageret. Der skal være sammenhæng mellem stamdata, og hvordan de individuelle data flyder mellem systemer både til, fra og internt på lageret.

Og vigtigst af alt, når data bliver oversat til konkrete handlinger, så skal det stå klart, om det er en opgave for automationen eller en medarbejder. Der skal være sammenhæng – og ikke mindst samspil – mellem teknologi og mennesker for at effektiviseringsøvelsen i sidste ende bliver effektiv.

Når du undersøgt det ovenstående og handlet derefter, er du meget bedre rustet til at stige på automatiseringstoget igen med kurs mod level 3. Den ser vi nærmere på snart…