Integrationsparat fokus på lagerlogistik

Du kender allerede den vigtige forskel på at konfigurere og udvikle – nemlig at konfiguration er tilpasning af allerede udviklet funktionalitet.

Men uanset om der er tale om konfiguration eller ny udvikling af funktionalitet, så er det kritisk vigtigt, at den udviklede og/eller konfigurerede funktionalitet kan integreres med andre systemer – i særlig grad ERP-systemer. For ligesom intet menneske er en ø, så er lagerlogistik heller ikke en isoleret funktion.

Det kan være nærliggende at antage, at udvikleren af et ERP-system vil være bedst til at tilføje en logistikfunktion til deres eget system, men i mange tilfælde er hovedfokus på økonomimotoren, så logistik netop bliver en tilføjelse. Det er ikke ensbetydende med, at tilføjelsesmoduler nødvendigvis er en dårlig løsning, men baseret på erfaring med netop samarbejde med ERP-leverandører ved vi, at det meget ofte for alle parter er den allerbedste løsning at integrere ERP-motoren med en dedikeret WMS-løsning – ikke mindst da det letter en senere opgradering af ERP-systemet væsentligt.

Konfiguration

I rigtig mange tilfælde vil konfiguration af Axacon WMS være den rigtige løsning, der tilpasses den enkelte virksomheds behov. Lidt groft skåret kan vi med Axacon WMS slå funktionalitet til og fra, så jeres specifikke behov dækkes.

Det er med andre ord en løsning, som kan vokse sammen med jer, uden at der er behov for at starte med en løsning, som kan alt for meget. Og når behovet så opstår, skal vi ikke først udvikle og teste ny funktionalitet med mindre der er tale om højt specialiseret funktionalitet, men blot konfigurere systemet, så det flugter med jeres nye behov. Dette kunne fx være udvidet dokumentation og sporbarhed.

Udvikling

Helt væsentligt er det også, at al ny funktionalitet, som der måtte åbnes for, allerede findes og er i brug i andre virksomheder.

Har din virksomhed nogle helt unikke behov, kan vi naturligvis også udvikle ny funktionalitet, som er målrettet jeres behov. Men med vores mangeårige fokus på og erfaring med dedikeret lagerlogistik er det sandsynligt, at vores dedikerede WMS kan konfigureres til jeres behov og dermed eliminere behovet for et større udviklingsprojekt. 

Naturligvis udvikler vi løbende på platformen generelt, så selvom konfiguration som oftest vil være både den mest praktiske og hurtigste at implementere, så har vi hele tiden udvikling af ny funktionalitet på radaren.

Integration

Selvom Axacon sagtens kan fungere som en stand-alone applikation, så er det helt oplagt – og bestemt mere reglen end undtagelsen – at vores WMS løsning integreres direkte med et ERP-system. Og så længe der kan integreres og kommunikeres på tværs, hvilket næsten altid er muligt, så vil jeres samlede udbytte være optimerede digitale processer inden for lagerstyring, der tager hensyn til de specifikke behov, som jeres forretning har brug for.