A. Henriksen shipping integrerer Axacon på rekordtid

Henriksen Shipping A/S har gennem snart 100 år fulgt med tiden og tilpasset sig, når behovet opstod.

Henriksen Shipping A/S blev etableret i 1934 og har i de snart 100 år, der er gået siden da, formået at følge med tiden og tilpasse sig, når interne og eksterne forretningsgange samt ydre omstændigheder skabte behov for fornyelse. Dette blev igen tilfældet, da nogle af virksomhedens 3PL kunder lavede ændringer i deres ERP systemer og forretningsmodeller, hvilket blandt andet krævede detaljeret sporbarhed og dokumentation.

For at kunne levere denne forretningskritiske dokumentation var det nødvendigt at digitalisere en række processer i virksomhedens workflow, og her stod det hurtigt klart, at Axacon WMS var den rigtige løsning, da den både kunne levere de påkrævede funktioner samt implementeres på relativt kort tid. De indledende møder fandt sted i november, specifikationerne blev defineret i december, selve WMS integrationen startede i januar og i marts var A. Henriksen Shipping A/S med Axacon WMS klar til at imødekomme de nye krav.

Faktisk havde A. Henriksen Shipping i forvejen taget de indledende skridt på deres digitaliseringsrejse med en skannerløsning samt skærme på lagertrucks. Alle disse komponenter kunne – ligesom kundernes ERP systemer – integreres med Axacon WMS, og det var derfor ikke nødvendigt at indkøbe ny hardware til lageret. Dette bidrog til at holde omkostningerne nede og sikrede, at ellers funktionsdygtigt udstyr ikke bare skulle kasseres, hvilket naturligvis havde været et skridt i den forkerte retning i forhold til bæredygtighed.

Opgradering af Den Interne Logistikhåndtering

Ud over at kunne levere detaljerede informationer om kundernes lagerbeholdning, opbevaring og håndtering giver Axacon i dag også medarbejderne en række konkrete fordele i det daglige arbejdsflow.

For eksempel var det tidligere nødvendigt at specificere præcis hvilke paller, som skulle plukkes på lageret, når en ordre skulle sendes afsted, men med Axacon WMS vælger lagermedarbejderne frit hvilke paller med de pågældende varer, som plukkes.

Forskellen er, at Axacon er en dedikeret WMS løsning, hvor virksomheden tidligere benyttede et tilføjelsesmodul til deres SAP ERP-system, hvilket i deres tilfælde betød nogle tungere og mindre fleksible arbejdsgange i det daglige.

En Skalerbar Løsning Der Peger Fremad

I løbet af specifikationsprocessen fik A. Henriksen Shipping desuden et indblik i, hvad Axacon WMS i virkeligheden er i stand til. Det var ikke nødvendigt at integrere den størst mulige løsning fra dag et, men allerede i denne proces spottede virksomheden nogle muligheder i WMS systemet, der gjorde, at en udvidelse blev vedtaget i forhold til, hvad man oprindeligt havde i tankerne.

Men nok så vigtigt fik de vished for, at når virksomheden en dag i fremtiden står med nye behov, så er en udvidelse af Axacon WMS ikke bare muligt – det er også nemt og relativt hurtig at implementere den.

Værdi. Vished. Visioner.

Til syvende og sidst handler det om, at virksomheder som A. Henriksen Shipping skaber værdi både for sig selv og for deres kunder. Dette sker både i forhold til den detaljerede dokumentation og sporbarhed, men også via det konstant opdaterede overblik det giver begge parter. Kunden kan til enhver tid tjekke lagerstatus, placering, håndtering, etc., og udførte services, som er blevet faktureret, kan ligeledes dokumenteres.

Det giver en vished på flere planer. En vished for at der altid er styr på lageret, men også via visheden om at skalering ikke er en stor og tung proces, giver det en ro i sindet, der muliggør, at fokus kan rettes imod og fastholdes på at udvikle forretningen – både på den korte bane i det daglige samt på den lange bane i form af overordnede visioner og planer for vækst i fremtiden.