INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERNE I EN FORANDRINGSPROCES

Man behøver ikke være decideret teknologiforskrækket for at se teknologiske landvindinger som udfordrende eller endda besværlige, hvis de skal indarbejdes i en hverdag, som har fungeret fint i årevis.

Men omvendt vil vi som regel gerne holde os opdaterede på udviklingen, og ofte inkluderer det jo helt naturligt nye teknologier, der nogle gange kan kickstarte forandringer i et meget højt tempo.

Nu er der ikke nogen tilbage, som husker tiden, hvor over 90% af os dyrkede jorden, men i det store billede er det faktisk ikke så længe siden endda. Men måske husker du, da musik til festen ikke var en playliste, men CD’ere, eller da film var noget man hentede på i en butik og tog med hjem?

I dag er alt det blevet meget nemmere og mere fleksibelt – takket være teknologisk udvikling. Og på samme måde har mulighederne for digitalisering af jeres logistikstyring også udviklet sig med hastige skridt.

Hvordan vinder du med WMS i en forandringstid?

Alle forandringsprocesser kræver en villighed til omstilling. Det er ikke hensigtsmæssigt bare at indføre et nyt system og introducere nye arbejdsgange for først til sidst i processen at involvere medarbejderne i det, som er besluttet. Fra det øjeblik I som ledelse beslutter at implementere et dedikeret WMS-system, så tænk det med ind fra starten, at jeres medarbejdere skal inddrages i forandringsprocessen.

Og husk, at der ikke findes hurtige genveje. Digitalisering af jeres logistikstyring er en indgribende forandring mange forskellige steder i jeres organisation, så derfor er det vigtigt at involvere medarbejdere fra alle led i kæden. Det er dem, som er tættest på processen i det daglige, der er bedst til at identificere, hvordan forandringerne bedst integreres på det praktiske niveau i hverdagen.

Så spørg jeres medarbejdere om, hvor de mener, det giver mest værdi at optimere og digitalisere i logistikken. Med andre ord: Involver medarbejderne, spørg dem til råds – og lyt til deres feedback. Det er nemlig dem, som ved præcis, hvor det nuværende workflow kan være uhensigtsmæssigt og dermed være mål for optimering. Og det er vores erfaring, at de altid er motiverede for det, da de hurtigt opdager, at det vil blive til fordel for dem selv i form af en bedre hverdag.

Mindset og medansvar

Det handler rigtig meget om at give jeres medarbejdere muligheden for at tage et medansvar. Får de den mulighed og føler sig både hørt og inddraget, så vil et generelt positivt skift i mindset hen mod forandringerne som regel følge med helt automatisk.

Det er jeres medarbejdere samlet set, der er bedst til at gennemføre en så omfattende forandringsproces, som en digitalisering af jeres lagerlogistik er. Det kan føles uoverskueligt, når man ser på det udefra, men i takt med at planlægningen skrider frem og så længe medarbejderne er ombord, så vil det ende med at blive en positiv forandring, som understøtter det daglige workflow rent praktisk såvel som jeres overordnede forretning på det strategiske plan.

Husk også at al succes opnås ved at tage ét skridt ad gangen. Det gælder for optimering, før man digitaliserer og bagefter – det er en løbende proces. Både før, under og efter overgangen til WMS er det jeres medarbejdere, der har kompetencerne til hele tiden at identificere nye muligheder for yderligere optimering i deres daglige workflow.